QPC

Saker forvaring av medicin ett maste

Vissa föremål kräver en säker förvaring eftersom de är värdefulla, man vill skydda dem mot stöld eller ödeläggelse. Andra saker kan vara farliga för omgivningen, speciellt om de kommer i fel händer,  och måste därför alltid kontrolleras och hållas inlåsta. Mediciner hör till denna senare kategori. Det finns flera situationer…