QPC

Saker forvaring av medicin ett maste

Saker forvaring av medicin ett maste

Vissa föremål kräver en säker förvaring eftersom de är värdefulla, man vill skydda dem mot stöld eller ödeläggelse. Andra saker kan vara farliga för omgivningen, speciellt om de kommer i fel händer,  och måste därför alltid kontrolleras och hållas inlåsta. Mediciner hör till denna senare kategori.

Pill Bottle.

Pill Bottle.

Det finns flera situationer där man förvarar en mängd mediciner på en relativt offentlig plats. Vårdhem, äldreboende och även på många sorters psykiskt boende. Folk kommer och går, och medicinerna bör inte vara tillgängliga för vem som helst. Detta inkluderar ofta den person som har behov av dem, vars recept det egentligen är.

Smart förvaring av farliga saker

Mediciner är inte det samma som gift, men kan ha fatala resultat om man överdoserar eller blandar dem på fel sätt. Många äldre eller psykiskt sjuka är inte tillräckligt klara i sin tankegång för att kunna överse sin egen medicinering. Det är inte ovanligt med demens bland äldre och det kan bli katastrof om de glömmer ta sin medicin eller om de tar för mycket av den. De som har detta problem behöver därför hjälp med sin medicinering och de måste vara inlåsta hela tiden. Ett smart medicinskåp förvarar läkemedel säkert.

Just för vårdhem finns det flera bra varianter, för att inte heller personalen ska blanda ihop medicinerna. Varje klient eller patient kan ha sitt eget lilla fack där man lägger in deras mediciner. För att aldrig vara utan skriver läkarna ibland ut flera förpackningar så det kan bli en ganska stor samling. Eller så har man flera olika mediciner, det är inte alls ovanligt med ett stort antal tabletter varje dag. Allt detta kan få plats i dessa väl planerade medicinskåp, men ingen obehörig kan komma åt dem.

Planera för det värsta

Istället för att ångra sig när något händer är det bra mycket bättre att planera för det värsta och sedan vidta de rätta åtgärderna. Det finns bra skåp för mediciner, pengar, dokument, datorer och flera andra värdesaker. Alla har sin egen plats och man kan stänga om dem med nyckel eller kod. Hos Esafe hittar du allt du eller företaget behöver för säker förvaring av värdefulla dokument, smycken och kontanter.

Detta hamnar ungefär i samma kategori som att investera i ett bra lås på dörren och ett eventuellt tjuvlarm. Man gör allt som står i ens makt för att saker och ting inte ska hända, vare sig det handlar om att tjuvar bryter sig in, en eldsvåda som kan förstöra dokument eller att en patient får tag på fel mediciner. Hela tiden gäller det att ligga ett steg före och se till att om olyckan skulle vara framme så blir det i alla fall inte en katastrof.

Goda rutiner för säkerhet

Ibland lär sig myndigheter och företag den hårda vägen. Man måste behandla mediciner på rätt sätt, annars blir det lätt fel eller de kan helt enkelt försvinna.  I den här artikeln från Expressen kan du läsa mer om vikten av bra medicinskåp. Det är något som allt fler inser och som nu många institutioner av olika slag börjar införa. Egentligen handlar det om en liten detalj som dock kan rädda liv. Det gör det också svårare att stjäla mediciner, något som är ganska vanligt. Eller i alla fall kan starka mediciner vara en måltavla för tjuvarna eftersom de är lätta att sälja.

Rent allmänt så lönar det sig att installera ett medicinskåp eller andra värdeskåp med en gång. Sedan skapar man goda rutiner där få personer har tillgång till nycklarna eller koden och dessa hålls därmed ansvariga för innehållet. Ingen blir skadad och det blir även svårare att stjäla innehållet, vilket samtidigt skyddas mot brand och fukt.