QPC

Vikten av att bygga pa fler stallen

Vikten av att bygga pa fler stallen

Vikten av att bygga pa fler stallen

Att det råder bostadsbrist runt om i landet är ett faktum, på vissa håll är det mycket svårt att hitta en bra bostad. Värst drabbas de unga som inte hunnit etablera sig på bostadsmarknaden och kanske inte har samma ekonomiska förutsättningar. Trots denna situation är det stora landområden i städerna som inte nyttjas fullt ut.

Ofta är det brist på mer ekonomiska lösningar, hus och lägenheter som ligger på den lägre delen av stegen. Sverige har många fler pensionärer nu än tidigare, och de vill också ofta byta ner sig till en mindre och kanske billigare bostad. De har inte behov, och ibland inte heller råd, att bo kvar i ett stort hus när barnen flyttat ut. Därför föreslår många entreprenörer idag att man ska utnyttja de områden i kommunen som inte används till något annat, och där man snabbt kan sätta upp de bostäder som så väl behövs.

Hur ska man bygga?

Det finns flera olika sätt att bygga, mer eller mindre kostbara. Ju dyrare ett hus är att bygga, desto mer kostar det för köparen. Men det handlar också om att få upp byggnader snabbt, dels sparar det pengar för alla involverade men bostadskrisen är samtidigt akut på flera orter. Därför är en lösning där man kan bygga relativt billigt på kort tid den allra bästa. Du kan läsa mer om att bygga parhus här. Detta kan vara en bra ide’ för två familjer som vill bygga tillsammans och dela tomt. Eller så är det ett snabbt sätt att få upp flera hus på en större tomt, för att sedan hyra ut dem eller sälja dem.

Att bygga med färdiggjorda element kan vara en mycket bra lösning, eftersom det snabbar på processen. Samtidigt så kan man vara säker på att det blir bra, eftersom de håller sig till alla säkerhetsföreskrifter och regleringar. Du kan läsa mer på http://www.timbeco.ee/sv. Många anser att detta är framtidens sätt att komma till rätta med bostadsbrist och kunna bygga fler bostäder inom rimlig tid.

Var ska man bygga?

Men ofta så är det inte bara kostnaden som  hindrar nya bostäder från att komma på marknaden. Det gäller att hitta lämplig mark för byggandet. Här har det visat sig att man måste tänka utanför det traditionella. Många orter har stora tomma ytor som inte används till något speciellt. Folk kanske parkerar sina bilar där, men det finns gott om plats och dessa ytor skulle kunna utnyttjas till att bygga hus.

Samtidigt så börjar allt fler arkitekter att satsa på urbana vanor, lite som man redan gör i Amerika och andra länder. Taket, till exempel, kan användas till en hel del, vilket i sin tur lösgör markyta som kan användas för att bygga fler bostäder. Helsingborgs Dagblad skriver i den här artikeln om ett projekt där fler parhus byggs. Alla dessa projekt bör få andra att tänka till runt om i landet och se sig omkring i samhället. Istället för att tänka traditionellt och säga att det inte finns plats för nya bostäder så kan man istället nyttja all den mark som finns tillgänglig.

Lösningen på bostadsbristen

Det är verkligen jobbigt att inte ha ett bra ställe att bo på, att inte ha råd med den lägenhet eller hus som man skulle vilja ha. Därför borde byggande av hus vara en prioritering och man bör utnyttja alla möjligheter för att komma tillrätta med problemet. Ibland kan lösningen ligga precis framför näsan, men man ser inte skogen för alla träd. Därför kan det vara bra med nya hjärnor som deltar i planeringen av orten.

Många anser också att entreprenörer som kommer  upp med lösningar, och som vill utnyttja nya tekniker eller ytor, ska belönas. Det allra bästa sättet att göra detta är ofta att snabba på med tillstånd och inte hindra dem som vill bygga nytt. I alla fall inte utan goda anledningar. På vissa ställen hyr kommunen ut marken för tio-års projekt. Detta löser inte bristen på bostäder permanent, men kortsiktigt är det helt fantastiskt. Och det är ju inte ovanligt att ett hyreskontrakt förlängs ytterligare några år. Framtiden kan alltså te sig ljusare för de som letar efter bostad. Om man bygger snabbt och kostnadseffektivt, och om kommunerna bestämmer sig för att nyttja varje del av orten.