QPC

En helt ny rekryteringsprocess    

En helt ny rekryteringsprocess    

En helt ny rekryteringsprocess    

Folk kommer och går, det är en naturlig situation på de flesta arbetsplatser, men också något som leder till behovet av ersättare. Helt klart finns det en del positioner där en anställd stannar kvar i många år, de kanske trivs och arbetet flyter på. Andra ställningar är av naturen mer flytande, man får ett engagemang under ett par år men måste sedan lämna över till någon annan. Eller så är det en själv som vill vidare, fortsätta karriären någon annanstans eller kanske byta bransch helt och hållet.

Oavsett anledningen så är det en ganska komplicerad process för att finna den rätta personen till en viss ställning. Annars är det ganska troligt att man finner sig själv sökande efter en ersättare inom ganska kort tid. Eller så blir både arbetsplatsen och de andra anställda lidande av att fel person kommit. Fel kan till exempel betyda att de inte har de rätta kvalifikationerna, även om de för övrigt är underbara människor. Kan man inte ett visst dataprogram så är det bara så.

Hjälp till rekrytering

Just för att det är en så komplicerad process ibland så kan det vara bra med lite extra hjälp. Det finns både teorier och appar som man kan använda för att göra det hela lite lättare. Och framför allt för att inte göra ett misstag eller slösa med sin tid. Det handlar om att tillvarata resurserna  och använda dem på allra bästa sätt. både under processen och genom att hitta rätt person. Du kan klicka här för att läsa mer om en bra rekryteringsprocess.

Som med allt annat ska man informera sig noggrant innan starten. Det kan låta lätt att annonsera och intervjua personer för en viss anställning men det kan snabbt bli ett kaotiskt jobb. Tusentals som ansöker och så ska man försöka komma fram till vem som är bäst. Eller så är det allt för få som söker och man vet inte om de har den rätta bakgrunden. Ett rekryteringsverktyg av hög kvalitet som dessutom är enkelt att använda.

Bland annat kan det göra skillnad var annonsen sätts in, och också vid vilken tidpunkt. Mycket beror naturligtvis på vilken post det handlar om, men ofta finns det specialiserade tidningar eller sajter där man bör fokusera sina ansträngningar. Sedan kommer jobbet med att sålla mellan alla ansökningar och se vem som ska komma fram till en intervju. Vilket sedan är nästa steg, att personligen prata med den sökande och försöka få ett grepp om deras karaktär.

Inte alltid göra likadant

Ibland märker man att en viss process inte fungerar riktigt som den ska och då gäller det att snabbt ändra på den. Kanske dags för att prova på de rekryteringsverktyg som finns och inte tro att man kan göra allt som vanligt. Tiderna har förändrats och även de flesta arbetsuppgifter. Helt klart så behövs det fortfarande pålitliga, ärliga och punktliga arbetstagare, men det är också viktigt att vara uppdaterad och insatt i teknologi. Upsala Nya Tidning rapporterar här om hur viktigt det är med en ny rekryteringsprocess.

Så både vad en viss ställning innebär, men också själva rekryteringsprocessen måste då och då förändras eller moderniseras. Detta är något som sker i hela samhället, det står aldrig stilla utan är en dynamisk enhet. Ibland kan det kännas jobbigt när saker och ting förändras för fort10, men för det mesta så inser man att det är för det bästa. Det kan ta en viss tid att lära sig en ny process, men det man får i gengäld är så mycket mer att man snabbt glömmer vad man lagt ner på det. Istället för att upprepa sina egna och andras misstag ska man gå framåt.