QPC

Därför gör jurister ofta komplicerade ordval

Därför gör jurister ofta komplicerade ordval

Därför gör jurister ofta komplicerade ordval

De flesta har någon gång sett ett brev från en juridisk instans. Du behöver nästan en ordbok för att kunna tyda texten, även om ämnet egentligen är ganska enkelt. Det verkar som om det är en vana för jurister att göra komplicerade ordval. En del har undrat om de måste det eller om det bara är rutin.

Det är klart att fler personer skulle kunna göra en ansträngning att uttrycka sig bättre. Svenska språket har mycket att erbjuda men bara ett fåtal utnyttjar det till fullo. Varför säga om när du kan skriva huruvida? Problemet är ibland att gemene man inte förstår det som sägs. Alla har inte samma höga utbildning eller intresse av att känna till språket. När du behöver en tolk för att läsa juristernas uttalanden kan det vara dags för en förändring.

Bra jurister som verkligen är till hjälp

Det måste inte vara en stor och viktig rättegång för att du ska vilja ha en bra jurist vid din sida. Ibland är de små detaljerna minst lika viktiga. Ett arv, en gåva, när du säljer eller köper en fastighet och så vidare. Varje gång du ska skriva under något viktigt kan det vara bra att fråga om råd först. Från någon som kan det där med lagen.

Ibland är det naturligtvis fråga om problem. Rättegång eller tvister som är komplicerade kan kräva en advokat som är expert inom området. Hör mer på http://www.youtube.com/watch?v=lixCjUd3iPM. Du kan till och med vinna mot myndigheterna om du verkligen har rätt. Men det är inte alltid så lätt att veta det eller förstå när det är bäst att ta upp kampen. Bra jurister behövs, speciellt om de pratar på ett sådant sätt att du fattar vad de säger.

1315-2

Varför krångla till det?

Det är bäst att använda svåra ord, eljest du inte får fram din mening. Redan när du läser meningen så förstår du att den kommer från en jurist. Det ligger i yrkets natur att krångla till språket. En del anser dock att det är bra. Att du utnyttjar de nyanser som finns och ser till att svenska språket inte blir urvattnat. Byggvärlden skriver i denna artikel om juristernas komplicerade ordval. Någon hade tydligen fått en förfrågan om att skriva ett brev så att det inte märktes att det kom från en jurist. Svår uppgift för någon som är van vid att använda det mer ovanliga ordvalet.

Utbildning är en orsak till att folk väljer vissa ord. Om du har fördjupat dig i litteratur på en högre nivå har du säkert vant dig vid dessa uttryck. Många får en känsla för jargongen som används inom de juridiska kretsarna. Efter ett par år av intensivt pluggande verkar det mer normalt med så kallade svåra ord.

Att jobba som jurist

Det finns lagar som reglerar hur en jurist ska prata. I alla fall de som jobbar inom den offentliga sektorn. Deras språk ska vara vårdat, enkelt och begripligt. Många undrar dock om domare och jurister känner till denna lagen. De senaste åren har det gjorts medvetna ansträngningar att förbättra rutinerna. Alla som är involverade i ett visst fall ska ha klart för sig vad domen säger.

Att jobba som jurist är inte alltid så lätt. Dels ska du tänka på ditt språk, men folk är ofta i en stressfull situation när de kontaktar firman. Realtid skriver i den här artikeln om hur många jurister jobbar för mycket. Det är inte så lätt att säga nej eller gå hem när du vet att folks liv är upp och nervända. Eller så är lagen så krånglig att du måste göra stora efterforskningar.

Vissa krångliga uttryck som jurister använder är viktiga. De förmedlar vad lagen säger på ett djupare sätt. De har en laglig mening som inte kommer fram annars. Men de flesta anser att det är dags att förenkla fackspråket. Du kan alltid uttrycka dig som du vill med folk som förstår. Men när du har att göra med vanligt folk är det viktigt att också kunna förklara så att de hänger med. Komplicerade ordval kan vara intressanta, stimulerande och fascinerande. Ibland måste du emellertid kunna uttrycka dig på ett alternativt sätt. Mer folkligt och förståeligt, fast utan att förändra innebörden.