QPC

Tidrapportering en viktig fråga inom vården

Tidrapportering en viktig fråga inom vården

1706-1

En del hatar det med en viss passion. Andra tycker det är viktigt men upplever det som en börda. För många verksamheter är det ett måste, och något du bara måste få att fungera. Tidrapportering är en viktig del av flera företags vardag. Dels vill du hålla reda på dina anställda, speciellt när de jobbar olika tider och stunder. Men det är också en grund för effektiv lönehantering. Allt är ju baserat på när och hur mycket du jobbar. 

Men det måste inte vara en börda. Tidrapportering är något som du helt klart kan förenkla. Idag finns det flera bra alternativ som ger dig det där lilla extra. Som gör att du slipper jobbiga metoder som bara stjäl tid från dina arbetsuppgifter. Genom att investera i tidrapporteringen kan företaget förenkla sina rutiner och ge medarbetarna en chans att satsa på sitt egentliga jobb lite mer. 

Digitala hjälpmedel som gör livet lättare

Vissa branscher har större press på sig eftersom de måste föra personalliggare. De ska hela tiden kunna visa upp vem som är på arbetsplatsen och hur länge de jobbat. Allt fler väljer nu digitala lösningar. Bland annat så är det smidigare och tar inte upp så mycket tid. Samtidigt kan myndigheterna lätt kontrollera att du följer lagen. De har rätt att göra besök och se om alla är registrerade. System som digitaliserar byggbranschen

Men framför allt vill du ju att det ska vara enkelt för alla att göra vad de ska. I forna tider tog tidrapportering, schemaläggning och andra administrativa saker upp en stor del av arbetsdagen. Nu när du kan utnyttja de digitala hjälpmedel som finns så kan medarbetarna istället lägga fokus på sina egentliga arbetsuppgifter. Speciellt viktigt inom vården och hemtjänst eller andra yrken som inkluderar tjänster för andra människor. Trevligare arbetsplats med enkel tidrapportering

Få ordning på systemet

Bland det allra senaste som många har varit snabba att utnyttja är apparna. När de anställda kan rapportera sin tid och förehavanden direkt i mobilen så är det enklare att det blir rätt. Om de måste göra det vid en viss tidpunkt så kommer det att gå direkt in till centralen. Du kan hålla ordning på dem utan att de behöver göra allt för stora ansträngningar. En vinnarsituation ur flera olika synvinklar. Computer Sweden skriver om hur vården lägger fokus på tidrapportering. 

1706-2

Just vården, både sjukhusen och hemtjänst, har länge haft det kämpigt med tidrapportering. På sina håll måste de anställda först ta sig till kontoret och stämpla in, för att sedan kunna gå ut till klienterna. Ett måste i flera tillfällen, men ändå något som tar tid. Och det är just tid du vill spara. Den tiden kan användas till patienter och äldre, de som har behov av att personalen är på plats. 

Förutom appar i mobilen så finns det andra metoder som nu prövas ut. Kan Facebook ersätta tidrapportering är en fråga som Computer Sweden tar upp. Det är ett nytt sätt, som kanske kommer att växa till sig. Hela tiden så är ju målet att du ska ha balans. Tiden måste schemaläggas och rapporteras. Ofta kan det löna sig att gå för digitala lösningar av olika slag. Allt detta måste samtidigt balanseras med hur lätta de är att använda samt vad kostnaden blir. Men för det mesta så är en snabb och effektiv lösning väl värd vad du lägger ut för den. 

Tidrapportering inom vården och andra serviceyrken

Det finns en hel del du kan göra för att det ska fungera med tidrapporteringen. På sina håll har just hemtjänst satt upp små elektroniska klistermärken på dörrkarmen till klienterna. När medarbetarna går in ska de skanna av sin mobil där, och likaså när de lämnar huset. Det gör det möjligt att kontrollera att de verkligen varit där. Flera av de gamla och sjuka klarar inte av att säga ifrån. Många handikappade är helt utlämnade till personalen. Det är klart att de flesta är ärliga och verkligen bryr sig om sina klienter. Men det finns alltid en del rötägg som du vill sålla ut. Med hjälp av elektronisk tidrapportering blir det svårare för dem att fuska.

1706-3

Något annat som många sjuksköterskor uppskattar med de moderna systemen är att de har mer kvalitetstid med patienterna. Med ett bra system kan du lägga in alla uppgifter om de anställda. Sedan programmerar du schemat, samt tidrapporteringen. Allt detta kan koordineras och ställas samman till en helhet. Du har allt underlag som behövs för lön och vet exakt vem som jobbar när. Det ger alla mer tid och energi att lägga fokus på patienterna och allt annat som måste göras för att de ska ha det bra.

Varför satsa på tidrapportering?

Ett företag som har en effektiv tidrapportering kommer att vara mer lönsamt. Speciellt när du har ett system där du kan kombinera så gott som allt som har att göra med jobb och personal. Du kan lägga in arbetsorder som är exakta. Personalen vet precis vem som ska göra vad och när det ska vara klart. De kan logga in sin tid och eventuellt hur den varit uppdelad. Samtidigt så har du koll över fakturering och uppföljning. 

Det är alltså inte bara tidrapporteringen som blir enklare med dessa moderna system. Allting kommer att bli mer effektivt och du minskar risken för fel. Inte bara vården utan många yrkesgrupper behöver rapportera sin tid. Gör det lättare för alla genom att ge dem ett bra program eller app.