QPC

Faran av att köpa hus utan grundlig inspektion

Faran av att köpa hus utan grundlig inspektion

Faran av att köpa hus utan grundlig inspektion

Ditt husköp kan vara ditt livs största investering. När du investerar i en fastighet måste du försöka räkna in alla eventuella kostnader. Förutsedda kostnader i samband med husköpet är sällan ett problem. Det är de oförutsedda kostnaderna som kan utgöra ett problem. 

Fastighetspriserna har gått upp väldigt mycket under det senaste decenniet. Ett husköp är i regel starkt förknippat med en strikt budget. Du bör därför inspektera alla delar av huset innan du går vidare med köpet. Du bör bland annat kontrollera husets isolering. Krypgrundsisolering kan göra stor skillnad. Det är tyvärr enkelt att glömma att kontrollera de ytor som finns utanför huset. 

Källare och vind

1876-2

Många äldre hus har både källare och vind. Dessa ytor har ofta ett extra behov av en ordentlig kontroll och regelbundet underhåll.

  • Har du köpt ett hus med en nedgången källare? Den ytliga renoveringen behöver inte vara särskilt avancerad. Du kan dock behöva kontrollera att källaren inte är farlig att vistas i. Det kan finns en hög radonnivå. Radon är förrädiskt för att det inte utger någon speciell lukt.  
  • Du bör genomföra en mätning för att kontrollera radonnivån. Källan till radon kan komma från olika ställen. I huvudsak kommer det dock från jorden under huset. Du kan ansöka om ersättning ifall du blir tvungen till att utföra en radonsanering.
  • En del människor väljer att använda källaren som ett förrådsutrymme. I dessa fall ser man kanske inte källaren som en bostadsyta, och underhållet blir därefter. Om du har barn bör du dock räkna med att de vill vara i källaren. Du bör därför se till att samtliga ytor i huset underhålls kontinuerligt.
  • Du bör Sanera mögel i källare med en gång om du misstänker att det finns en svamptillväxt. Just källaren och vinden brukar vara extra utsatta på grund av fuktproblem. Du bör givetvis sanera samtliga bostadsytor som kan vara angripet av mögel. 
  • Slutligen vill vi poängtera att mögel på vinden och i källaren kan spridas till övriga delar av huset. Det finns med andra ord en risk om du inte kontrollerar och underhåller avskilda ytor av huset. 

Vikten av att besiktiga krypgrunden

Ytan under huset, som kallas för krypgrund, befinner sig i ständig riskzon för svamptillväxt. Dessa svampar brukar kallas för hussvamp. 

Ibland måste du besiktiga krypgrunden. Hussvamp är inte den enda anledningen till att genomföra en ordentlig besiktning av krypgrunden. En bristfällig isolering under huset kan leda till fuktskador. Det kan med andra ord vara tal om stora extrakostnader om detta inte upptäcks i samband med husköpet. 

Juridiska kostnader i samband med detta är en annan faktor att ta hänsyn till. Säljaren har visserligen en upplysningsplikt gällande saker i huset som inte är i gott skick. Det är dock möjligt att säljaren inte varit medveten om att det har funnits ett problem i krypgrunden. Detta utgör ett problem både för säljaren och köparen. 

En professionell sanerings- och ventilationsfirma kan utföra en ordentlig besiktning åt dig. Många duktiga yrkesutövare kan göra en besiktning utan att bryta upp något i huset. Ett problem är att en vanlig besiktningsman inte alltid kan se om det finns skador på huset. Denne kan dock identifiera vissa riskfaktorer, vilket gör att du fortfarande kommer att vara i behov av mer hjälp för att säkerställa att krypgrunden är i gott skick.

Fuktskador och dess negativa effekter

Fukt är ett problem som kan drabba samtliga bostadsytor. I Sverige har vi visserligen inte ett klimat som alltid förknippas med hög luftfuktighet. Vi har dock ett klimat med fyra distinkta årstider som bidrar med relativt hastiga temperaturskillnader i vissa delar av huset.

  • Utan mögelsanering källare kan du och din familj bli sjuka enligt den här artikeln i Aftonbladet. I det här specifika fallet handlar det om en familj som har köpt ett gammalt hus. När de upptäckte mögel i källaren tänkte de genomföra en helrenovering.
  • Familjen hann dock bli sjuka av möglet innan de hade genomfört en renovering. Symptomen inkluderade bland annat huvudvärk. Som vi redan har varit inne på i den här artikeln bör samtliga bostadsytor vara besiktigade och säkrade. Som nybliven husägare kan du inte bortse från en yta i huset baserat på att du inte ser det som en bostadsyta. 
  • Familjens problem förstärktes ytterligare på grund av en bristfällig ventilation i huset. Detta medförde antagligen att dålig luft spred sig till samtliga bostadsytor. Innan husköpet hade de inte heller genomfört en ordentlig besiktning.
  • Mögeltillväxten i huset var så utbredd att den hade satt sig långt in i byggmaterialet. På grund av den bristfälliga besiktningen fanns det ingen hjälp att få utifrån. Försäkringsbolaget kunde inte stå för de kostnader som rivningen och ombyggnationen innebar.
  • Mäklaren och säljaren kände inte heller något ansvar inför den uppkomna situationen. Juridiskt sett är det inte helt säkert vad som gäller kring upplysningsplikten i samband med köpet.

Det är inte särskilt billigt att anlita professionella besiktningsmän. Dessa besiktningsmän kan dock säkerställa skicket på den fastighet som du avser att köpa. Deras arvode är alltså en förutsedd kostnad som du bör räkna med när du vill köpa din första fastighet. 

Hur fungerar husköpet ur ett juridiskt perspektiv?

1876-3

Säljaren har ett ansvar att meddela köparen om eventuella fel i bostaden. Det handlar främst om fel som inte är synliga för ögat. Säljaren och mäklaren bör kunna presentera en genomgång av husets skick. Säljaren försäkrar sig då ur ett juridiskt perspektiv om köparen sedan upptäcker ett befintligt problem i huset.

Upplysningsplikten är viktig ur flera perspektiv. Det kan endast bli tal om ett skadestånd om ett eventuellt fel inte har kommunicerats mellan säljare och köpare. Det kan med andra ord handla om ett stort fel, exempelvis mögel i källaren och bristfällig isolering i krypgrunden. Har säljaren informerat om felets omfattning är denne inte skyldig att hjälpa till med sanerings- och renoveringskostnaderna efter att köpet har genomförts. 

Juridiken relaterat till fastighetsköp är dock inte alltid glasklar. Ibland måste köparen informera sig om en specifik del av huset på egen hand. Säljaren ska som sagt kunna presentera en genomgång av husets skick. Hur grundlig den här genomgången ska vara framgår inte alltid tydligt. Köparen har därmed ett eget ansvar att kontrollera samtliga bostadsytor.