QPC

Mindre förråd med fastighetsrätt

Mindre förråd med fastighetsrätt

Mindre förråd med fastighetsrätt

Hyresgäster brukar få tillgång till förråd. Dessa förråd brukar finnas på vinden eller i källaren. Historiskt sett kan man säga att förvaringsutrymmen varit inkluderade i lägenhetskontraktet. Nutida rättsfall har dock pekat på att dessa förvaringsutrymmen kommer bli mindre i framtiden.

En hyresvärd ville bygga om husets vind för att istället bygga flera lägenheter. Hyresgästerna vände sig då till domstolen för att förhindra detta. I ett uppmärksammat fall fick hyresgästerna rätt till förvaringsutrymmen i mindre storlek. Samtidigt godkände man hyresvärdens intention att bygga nya lägenheter på vinden.

Har du hamnat i en konflikt med din hyresvärd? Du kan ta hjälp av jurister för att lösa konflikten. Många vänder sig till https://www.primusjuridik.se/

Hyresgästernas rättigheter

Man skulle kunna säga att det finns olika regler gällande detta. Lagen kan säga en sak. Samtidigt brukar det finnas något som kallas för vägledande dom. Detta betyder att en domstol redan prövat en specifik fråga, vilket senare har blivit en norm för liknande rättsfall.

  • I den aktuella frågan med förvaringsutrymmen brukar man hänvisa till standard för nyproduktion. Den här standarden innebär rätt till förvaringsutrymme för hyresgästerna. Samtidigt kan man säga att storleken på dessa utrymmen är avsevärt mindre än vad man brukade ha rätt till.
  • En enrummare brukar endast få tillgång till ett förvaringsutrymme på 1 kvadratmeter. En tvårummare brukar i sin tur få tillgång till 2 kvadratmeter. 
  • Trerumslägenheter brukar få ett lite större förvaringsutrymme på 4 kvadratmeter. Trerumslägenheterna brukar nämligen innefatta hushåll med barn. I dessa fall anser man att det bör finnas ett extra stort förvaringsutrymme.

Den här typen av norm har inte varit särskilt populär hos hyresgästerna. Det gäller främst för de personer som bor i äldre lägenheter. I äldre lägenhetshus brukar man nämligen ha stora förvaringsutrymmen.

I vissa fall har man till och med tillgång till ett förvaringsutrymme både på vinden och källaren. Den här typen av möjligheter kommer förmodligen minska med åren. Bostadsbristen är nämligen ett ständigt problem i vårt avlånga land.

Bostadsbristen är extra problematisk i storstadsregionerna. Detta kommer förmodligen leda till att flera fastighetsägare kommer att vilja utöka antalet lägenheter i deras fastigheter. Detta kommer både leda till fler lägenheter och en minskning av bostadsbristen. 

Samtidigt kommer detta drabba de historiskt stora förvaringsutrymmena i dessa fastigheter. En del personer vänder sig till professionella jurister och advokater för att hävda sina rättigheter i denna fråga. Klicka här för mer information.

Rättigheter för bostadsrättsinnehavare

Som bostadsrättsinnehavare kanske du tror att du har fler rättigheter. Du har ändå lagt en stor summa pengar på att köpa en bostad. Många människor tar nästan för givet att förvaringsutrymme ingår i köpet.

Detta stämmer inte. Det finns inget lagligt berättigande som tilldelar varje bostadsrättsinnehavare ett förråd. Faktum är att det är lätt att bli lurad som lägenhetsspekulant. Mäklare har ofta en förmåga att lova guld och gröna skogar.

Mäklarna pratar ofta i termer av möjligheter. Det är ofta upp till spekulanten själv att kolla vad som gäller. Mäklarna kanske egentligen säger att det finns möjlighet till att hyra ett förråd. Indirekt säger man då att förrådet inte ingår i köpet.

Hur kan du försäkra dig om att ett förråd ingår? Detta går att läsa om i upplåtelseavtalet. Där stipuleras villkoren mellan dig som bostadsköpare och föreningen. Det är väldigt viktigt att du kontrollerar detta dokument när du köper en bostad. Sanningen riskerar annars att komma som en kalldusch när du har flyttat in.

Samma förhållande gäller för eventuell tillgång till trädgård på bottenvåningen eller garageplats. Det är exempelvis inte säkert att du får tillgång till en grönyta bara för att du köper en lägenhet på bottenvåningen.

Du kan säkerligen använda gräsytan, men markägaren kan ge dig en tillsägelse om du tar dig för stora friheter. Kontrollera därför på förhand i upplåtelseavtalet vad som egentligen gäller.

Behöver du juridisk rådgivning? Få svar på frågor om juridik. Det finns ett antal svenska nättjänster som tillåter dig att ställa juridiska frågor utan kostnad. Du kan därefter ta ett beslut om hur du ska gå vidare på bästa sätt.

Du bör dock vara medveten om att det både är kostsamt och tidskrävande att driva tvister på egen hand. 

Framtidsutsikter

Vi har redan konstaterat att Fastighetsrätt leder till mindre förråd. Detta kanske ger en negativ underton till hur juridiken fungerar mot privatpersoner. Vi vill dock poängtera att svensk juridik ofta verkar för att skydda människor med lägre inkomster och därmed mindre möjligheter till att påverka.

Vi har lyft bostadsbristen i den här artikeln. Det är kanske inte rimligt att vissa hyresgäster ska få tillgång till enorma förvaringsutrymmen. Vi har också nämnt att många äldre fastigheter har förvaringsutrymmen i både källaren och vinden.

Detta är inte en hållbar lösning i ett land med bostadsbrist. Det finns också ett miljöperspektiv relaterat till den här frågan. Stora förråd ger uppenbarligen större möjligheter till att förvara många saker. Detta kan i sin tur leda till mer konsumtion, vilket i sin tur leder till en onödig påfrestning på miljön.

Som privatperson kanske du därför bör se över dina egna konsumtionsvanor. Finns det verkligen ett behov av att förvara en massa saker som du inte använder? Det kanske är bättre att skänka bort gamla möbler och dylikt.

En sådan handling ger dig ett plus på karmakontot. Det kan dock framförallt hjälpa en familj eller privatperson som inte har råd att köpa egna möbler. Den här handlingen leder dessutom till en lägre miljöpåverkan med tanke på att möblerna återanvänds av en annan person.

Dessa faktorer sammantaget ger ett nytt perspektiv till den här frågan. Samtidigt bör det poängteras att minimumnivåerna för förvaringsutrymmen bör upprätthållas. Annars löper vi risken av att ge fastighetsägarna för stora möjligheter. De kan exempelvis bygga nya bostäder på samtliga ytor om det inte finns några förvaringsutrymmen överhuvudtaget.

Sammanfattning

Lagarna och reglerna bestäms ofta utifrån den vägledande domen som finns i sakfrågan. Som privatperson kan det vara svårt att tolka den här beslutskedjan. Du bör därför alltid ta hjälp av professionella yrkespersoner om du är i behov av juridisk rådgivning.

Lagboken är minst sagt tjock och det är nästintill omöjligt att tolka dess paragrafer utan adekvat utbildning.