QPC

Spara pengar med bra jurist

Spara pengar med bra jurist

Spara pengar med bra jurist

Lagboken är svår att förstå om man saknar erfarenhet och utbildning. Det handlar ofta om att tolka ett rättsfall ur ett specifikt perspektiv. Därefter måste man kunna göra en bedömning över möjligheterna till att vinna målet. En bra jurist kan hjälpa dig med denna svåra process.

Det finns många exempel på hur bra jurister har lyckats vinna svåra mål åt deras klienter. Ett exempel är när ett välrenommerat företag tog sig an en klient som hade förlorat jobbet på felaktiga grunder.

De lyckades vinna fallet samt få fram en god ersättning till personen som hade blivit avskedad. Läs mer om ärendet så får du ett bättre grepp om deras kompetens.

Skillnaden mellan en bra och dålig jurist

Det kan vara svårt att identifiera vilka egenskaper som en jurist bör besitta. Detta gäller inte minst för en lekman som saknar kunskap inom området.

Vi vet dock att det finns vissa egenskaper som kan indikera på kompetens. Man kan identifiera dessa egenskaper genom att göra egna efterforskningar.

  • Framgångsrika jurister har en lång historia av inblandning i rättsfall med positivt utfall. Detta är en mycket viktig indikator som sällan ljuger. 
  • Ett problem är dock att man som privatperson ofta anlitar en byrå. Det går därför inte att vara säker på vilken anställd som kommer arbeta med fallet. Du bör därför vara tydlig när du anlitar en byrå. Du bör ställa krav och inte nöja dig med alternativa lösningar.

En framgångsrik jurist bör dock kosta lite extra pengar. Artikelns titel antyder dock att man ska kunna spara pengar genom att välja rätt. Hur går detta ihop?

  • Du kan spara pengar genom att anlita en jurist som är dyr men effektiv. I detta fall ökar sannolikheten för att du ska vinna. Du kommer därför inte behöva dras med merkostnader som uppkommer vid ett förlorat mål. Rive Juridiska Byrå AB är väl etablerat med gott rykte.
  • Deras tjänster kanske inte är gratis. Du kommer dock kunna förlita dig på duktiga jurister som gör hela jobbet åt dig.

Låt oss nu gå igenom några varningstecken som hintar om brist på kompetens. 

  • Ett varningstecken är att juristen är villig att arbeta inom en rad olika rättsområden. Detta ger inte ett särskilt seriöst intryck. Vi har redan pratat om lagbokens komplexitet. Få yrkesverksamma känner till att delarna.
  • Ett annat varningstecken är bristande erfarenhet tillsammans med en bristfällig statistik över mål med positivt utfall. 

Statens ansvar

Staten betalar mycket för att försvara brottslingar. Läs mer i artikeln i Dagens Juridik. Detta är stora utgifter som dock är helt nödvändiga. Rättssamhället vilar på tron om att alla människor ska ha rätten till en duktig försvarare.

Vi vill endast döma människor till fängelsestraff när det finns solida bevis. Personerna som står åtalade ska också känna sig trygga med att berätta om deras perspektiv på rättsfallet. Försvararen kan hjälpa till med detta, samt utforma en strategi för hur man ska värja sig från anklagelserna. 

Men vad händer med rättsfall där staten inte står för kostnaden?

I dessa fall ligger ett stort ansvar på den enskilde individen. Det kan exempelvis handla om arbetsrättsfall eller förtalsmål. Den enskilde individen måste driva frågan själv, samt i många fall anlita en jurist och betala med egna pengar.

Kostnaden för detta är i många fall betungande. Vi får dock inte glömma att man kan få tillbaka en stor del av kostnaden om man vinner målet. Domaren kan i dessa fall lägga stora delar av kostnaden på den sida som har förlorat.

För den enskilde individen innebär detta ett stort risktagande. Det kan också vara så att man redan är för trött och besviken för att driva målet på egen hand. Det kan exempelvis handla om att man redan har förlorat jobbet och istället vill lägga energi på att hitta ett nytt arbete.

En duktig jurist kan dock hjälpa dig genom hela processen. Vi har lyft detta flera gånger i artikeln. Risktagandet kommer man visserligen inte förbi. Samtidigt kan man öka sina chanser att vinna genom att anlita en erfaren byrå som har vunnit många mål. 

Hur man gör research 

Allabolag med på topplistan i Computer Sweden. Vad betyder detta i praktiken? Vi kan ur ett perspektiv konstatera att svenskarna är nyfikna. Vi kan nog också konstatera att många vill kolla upp företaget de ämnar ingå avtal med.

Allabolag har viktig information för dig som vill spara pengar genom att anlita rätt jurist. Vi har redan nämnt vikten av att göra efterforskningar. Detta bör inkludera en granskning av personen du vill anlita, exempelvis vad gäller erfarenhet och rättsfall med positiva utfall.

Du bör också kontrollera företaget som juristen arbetar vid. Det kan också vara så att personen driver en egen firma. I båda dessa fall bör du gå in på allabolag för att se om företaget är aktivt. Du bör därefter kolla på omsättning och eventuell tillväxt över tiden.

Du behöver inte vara en expert på redovisning för att göra detta. Många mindre advokatbyråer saknar större vinster. Man kan dock tydligt se ifall företaget har skött sina betalningar och saknar anmärkning eller dylikt

Du bör utföra dessa kontroller så snabbt som möjligt. Dagens Juridik skriver om vikten av att kontakta en jurist innan problemen uppstår. Själva efterforskningsprocessen bör därför göras i direkt anslutning till den händelse som har gett upphov till behovet av en jurist.

Detta kanske låter som stressigt och jobbigt, speciellt för en person som redan befinner sig i en knivig situation. Du bör dock vara medveten om att en normal person sällan behöver genomgå en rättegång. Även om det känns jobbigt för stunden kan du därför försäkra dig om att denna process endast utgör en kort del av ditt liv. Du kan därefter gå vidare med dina drömmar. I bästa fall kommer du ut starkare på andra sidan, med en viktig erfarenhet i bagaget. 

Sammanfattning

Det kan vara svårt att hitta en bra jurist. Du kan dock tjäna pengar genom att anlita någon som både har erfarenhet och kompetens. Den initiala kostnaden kan du få tillbaka när du vinner målet. 

Du bör inte vara rädd för att lägga lite extra pengar så länge du gör grundliga efterforskningar.