QPC

Allmänt

Mindre förråd med fastighetsrätt

Mindre förråd med fastighetsrätt

Hyresgäster brukar få tillgång till förråd. Dessa förråd brukar finnas på vinden eller i källaren. Historiskt sett kan man säga att förvaringsutrymmen varit inkluderade i lägenhetskontraktet. Nutida rättsfall har dock pekat på att dessa förvaringsutrymmen kommer bli mindre i framtiden. En hyresvärd ville bygga om husets vind för att istället…