QPC

Allmänt

Små städer med stor karaktär

Små städer med stor karaktär

Små orter är ofta förknippade med ett begränsat nöjesutbud. Det stämmer att större städer ofta har ett större nöjesutbud. Samtidigt brukar dessa städer sakna samhörighet och en solid gemenskap. Mindre orter har i regel en större samhörighet mellan invånarna. En annan fördel med mindre orter är att invånarna har mer…

Digitalisering inom juridiken

Digitalisering inom juridiken

Så gott som alla branscher har digitaliserats, mer eller mindre. Nu har även juridiken börjat komma igång. Vissa anser att det går lite för långsamt, att jurister fortfarande jobbar på samma sätt som tidigare. I princip skulle juridik vara ett bra område för digitalisering. Mycket är baserat på information och…