QPC

Sälj mer med gamification!

Marknaden inom de allra flesta områden är idag hård och det gäller att hålla sig i framkant inom den bransch där man verkar. Då har man störst chans att lyckas med att stå ut inför kunderna och därmed få större inkomst eftersom fler köper ens tjänst eller produkt. Det finns…